rhy.fi
Etusivu

KEVÄT JA KESÄ TEKEE TULOAAN, TARVITSETKO APUA MÖKILLÄ TAI KOTONA. TEEMME TALKOOTÖITÄ YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE!

VUOKRAAMME ERÄMAJAA JA GRILLIKOTAA ERILAISTEN TAPAHTUMIEN TAI JUHLIEN PITOPAIKAKSI!

Heinäveden Polvijärven Erämiehet Ry metsästysseura on perustettu vuonna 1960 Heinäveden kunnan Polvijärven kylässä paikallisten erämiesten toimesta. Seura on Suomen metsästäjäliiton jäsen ja seuran metsästymaat kuuluvat Etelä-Soisalon riistanhoitoyhdistyksen alueeseen. 

Seuran perustamisen päällimmäisenä asiana on ollut hirvenmetsästys ja metsien suojelu hirvivahingoilta, ajan myötä myös muuta riistaa on seurassa vaihtelevasti pyydetty. Heinäveden Polvijärven Erämiehet Ry on aktiivisesti harjoittanut myös muuta riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa.

Seuran toimintaa pyritään kehittämään siten, että se vastaisi tämän päivän eränkäynnin vaatimuksia. Seura pyrkii huomioimaan kaikkien jäsenten tarpeet ja toiveet tasapuolisesti. Teemme läheistä yhteistyötä maanvuokraajien ja naapuriseurojen kanssa. Yleisesti ukkoutuvassa metsästys ja eränkäynnissä olemme pyrkineet saamaan mukaan toimintaan myös nuoria tulevaisuuden eränkävijöitä.   

Syksyisin Heinäveden Polvijärven Erämiehet Ry järjestää Polvijärventien metsästysmajalla perinteiset hirvipeijaiset, joihin kaikki seuran jäsenet ja maanvuokraajat ovat tervetulleita ruokailemaan ja tapaamaan tuttuja. 

 

Laskuri: 10624

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös